Rollekar

Alla lekar behöver inte involvera leksaker. Till dem hör rollekarna, som är en viktig del i barns utveckling. I dem får vi prova på andra roller än de vi själva har. Vanliga rollekar är att härma det vi ser i vår egen vardag, till exempel att leka familj, restaurang eller frisör eller mer fantasifulla, som att vara katt eller häst. Till de mest populära rollekarna hör förstås polis och tjuv, prinsessa och att leka skola.

Rolleken blir ett sätt att utforska sig själv och sin omgivning och att förbereda sig inför nya situationer. Leken kan också användas som ett sätt att bearbeta något som hänt, vilket till exempel används i

lekterapin på sjukhus. Även om rollekarna inte kräver leksaker, brukar barnen ändå ofta använda sig av det som rekvisita i leken. Lekmat i trä och plast passar perfekt i restaurangen, en docka och vagn är bra när man leker familj och visst är det roligare att vara polis om man har handklovar att låsa fast tjuvens händer med. Det finns leksaker avsedda för olika lekar, såsom utklädningskläder eller leksaksspisar, men ofta går det lika bra att använda sin fantasi och det man har hemma.

marinate